Računovodstvo


Ker  poslovanje vašega podjetja zanima tudi banke, konkurente in vaši poslovne partnerje je zelo pomembno vse, kar se v podjetju dogaja pravilno računovodsko zapisati. Ti zapisi ponujajo pomembne informacije različnim uporabnikom, prav tako pa so pomembne pri sprejemanju raznih poslovnih odločitev v podjetju.

Mi vam zagotavljamo kvalitetne storitve vodenja poslovnih knjig za  vse poslovne subjekte. Pri svojem delu sledimo vsem spremembam in novostim,prav tako pa sproti spremljamo tudi zakonodajo, ki se tiče poslovanja in vas o spremembah kar najhitreje obveščamo.

Za vas opravljamo:

  • knjiženje prejetih in izdanih računov;
  • obračun DDV (davka na dodano vrednost) in davka od dobička pravnih oseb, obračun plač, podjemnega dela, avtorskih honorarjev, najemnin in poročanje v e-davke;
  • obračun ur in  socialnih prispevkov za zavezanca;
  • vodenje registra osnovnih sredstev in obračun amortizacije;
  • računovodsko svetovanje pri obračunih potnih stroškov, regresov, odpravnin, jubilejnih nagrad itd.;
  • storitve v zvezi z izvedbo kompenzacij, cesij, asignacij, e-pobotov,...;
  • izdajanje računov ter pošiljanje e-računov.