Za vprašanja ali izračun mesečne cene, nas lahko kontaktirate na spodnjem obrazcu.

  • Paket 1

(za normirance) za 30 EUR brez DDV vključuje:

- vodenje knjige izdanih računov (do 5)
- vodenje registra osnovnih sredstev (do 5)
- obračun prispevkov ter oddajo obračuna preko portala e-davki 
- izdelava in oddaja letnih poročil
- svetovanje

  • Paket 2

(za s. p. in d .o. o) za 50 EUR brez DDV vključuje:

- knjiženje v glavno knjigo
- vodenje knjige izdanih in prejetih računov (do 15)
- vodenje evidence plačil
- obračun prispevkov za zavezanca ali eno plačo za zaposlenega v d. o. o.
- izdelava in oddaja letnih poročil
- svetovanje

  • Paket 3

za 70 EUR brez DDV vključuje:

- knjiženje v glavno knjigo
- vodenje knjige izdanih in prejetih računov (do 15)
- vodenje evidence plačil
- obračun DDV ter oddajo obračuna preko portala e-davki
- vodenje registra osnovnih sredstev in obračun amortizacije (do 5)
- obračun prispevkov za zavezanca ali eno plačo za zaposlenega v d. o. o.
- izdelava in oddaja letnih poročil
- svetovanje