Finančno svetovanje


Prav tako kot v vsakdanjem življenju se tudi v podjetništvupogosto zastavljajo vprašanja: Zakaj v podjetju ni nikoli dovolj denarja in kaj naj storim, da se bo finančno stanje popravilo? Razvoj in obstoj vsakega podjetja je namreč odvisen od pravilnih odločitev o ustreznem kroženju denarja, ki omogoča uspešno financiranje poslovanja. Pomagali  vam bomo z različnimi izračuni, namigi, ter nasveti, da bo pot do denarja hitra, s čim manj zapleti in za vas najbolj uspešna.

Zagotavljamo vam:

  • pomoč pri upravljanju terjatev;
  • finančno svetovanje glede optimizacije poslovne situacije v podjetju;
  •  nadzor odlivov podjetja;
  •  vodenje plačilnega prometa;
  • svetovanje pri sklepanju zavarovanj (osebna,podjetniška in premoženjska zavarovanja);
  •  pripravo dokumentacije za pridobitev bančnih posojil.